Running Festival Csíkszereda

Politica de Confidențialitate

Notă de informare privind politica de confidențialitate și prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru Operatorul paginii de internet www.runningfestival.ro și partenerul său, Skoda, este importantă protecția datelor dumneavoastră personale. Operatorul paginii de internet www.runningfestival.ro urmărește respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal: Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Legea 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Prin prezenta  Notă de informare vă prezentăm modul în care Operatorul vă colectează, stochează, prelucrează, transmite, transferă informațiile privind datele Dvs. cu caracter personal ca urmare a interacțiunii Dvs. cu pagina noastră de internet.

Cea mai recentă versiune a Notei de informare va fi întotdeauna disponibilă aici. Puteţi verifica „data actualizării” postată în partea superioară pentru a afla când a avut loc ultima actualizare a Notei de informare.

Vă rugăm, să citiți Nota de informare cu privire la politica de confidențialitate cu atenție, pentru a fi informat despre prelucrările datelor Dvs. cu caracter personal și drepturile Dvs. în legătură cu acestea.

Cine suntem?

Operatorul paginii de internet www.runningfestival.ro în calitate de operator de date cu caracter personal poate fi identificată prin următoarele: Asociația Club Sportiv Siculus Cycling Club, cu sediul social în Aleea Ciocirliei, Nr. 6, Sc. B, Ap. 15, Loc. Miercurea Ciuc, Jud. Harghita, înregistrată la  inregistrata la Registrul Comertului 2355^20.12.2018, CIF  41101657.

În cazul în care aveți orice întrebări, nelămuriri în legătură cu Politica noastră de confidențialitate vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail: info@runningfestival.ro

Ce înseamnă date cu caracter personal?

Potrivit definiției Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

„date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

”operator de date” înseamnă conform art. 4 din Regulamentul general privind protecția datelor persoana fizică sau juridică, care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern

”persoana împuternicită de operator”înseamnă persoana fizică sau juridică, care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Ce date cu caracter personal prelucrăm, cu ce scop și pe baza cărui temei legal?

În cazul în care doriți să vă înscrieți în calitate de participant la Competiția Runningfestival Csíkszereda powered by Skoda, și / sau să înscrieți alte persoane în calitate de reprezentant/reprezentant legal pentru persoane fizice minore, va trebui să completați formularul de înscriere.

Prin formularul de înscriere vă solicităm următoarele date cu caracter personal:

 • numele, prenumele, țara de rezidență, localitatea, adresa, cod poștal, adresa de e-mail

Aceste date cu caracter personal vă sunt solicitate în vederea emiterii facturii cu privire la achitarea prețului înscrierii și încheierea contractului între organizatorul competiției și Dvs. în vederea înscrierii la competiție.

Temeiul legal al acestei prelucrări de date este:

 • îndeplinirea obligațiilor noastre legale și fiscale, precum și contractuale (ex. datele pentru achiziția serviciului
 • data nașterii, număr de telefon

Aceste date cu caracter personal vă sunt solicitate pentru a putea asigura ordinea și siguranța, protecția sănătății persoanelor la organizarea și desfășurarea competiției de alergare.

Temeiul legal al acestei prelucrări de date este:

 • consimțământul Dvs. exprimat expres și neechivoc
 • numele și numărul de telefon al persoanei de contact în caz de urgență, numele membrilor echipei/ștafetei

Aceste date cu caracter personal vă sunt solicitate pentru a putea asigura ordinea și siguranța, protecția sănătății persoanelor la organizarea și desfășurarea competiției de alergare.

Vă atragem atenția, ca pentru a putea furniza numele și numărul de telefon al persoanei de contact în caz de urgență, numele membrilor echipei/ștafetei, aveți obligația de a obține acordul lor prealabil, exprimat expres și neechivoc în acest sens. În cazul în care la numele membrilor echipei doriți să introduceți numele unor persoane fizice minore trebuie să aveți calitatea de reprezentant legal.

Temeiul legal al acestei prelucrări de date este:

 • consimțământul Dvs. exprimat expres și neechivoc

Toate datele cu caracter personal vor fi furnizate de către Dvs. pe propria Dvs. responsabilitate proprie.

În timpul competiției Operatorul paginii de internet poate realiza imagini, materiale audio-video, fotografii, materiale audio în care să apară imaginea, înfățișarea Dvs, cu scopul promovării evenimentului și al sportului. Aceste materiale audio-video, imagini pot fi publicate de către Operatorul paginii de internet pe rețelele de socializare inclusiv Facebook, Instagram, precum și media.

Prin acceptarea Regulamentului competiției Runningfestival Csíkszereda și al Termenilor și condițiilor paginii de internet Dvs. luați la cunoștință această posibilitate și vă exprimați acordul în acest sens.

Perioada de retenție a datelor cu caracter personal

Operatorul paginii de internet vă reține datele cu caracter personal atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost furnizate.

În cazul datelor cu caracter personal pe care le stocăm și prelucrăm pentru îndeplinirea unor cerințe legale, cum ar fi datele necesare facturării, acestea vor fi stocate pentru o perioadă de 10 ani de la emiterea facturii conform prevederilor legislației române în vigoare.

În cazul datelor cu caracter personal pe care ne furnizați pe bază de consimțământ, acestea vor fi stocate și prelucrate până la data în care vă retrageți consimțământul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal. Aceste date vor fi șterse în timp de 30 zile de la data finalizării competiției. (vă rog introduceți termenul pentru ștergerea datelor)

Ne asigurăm că aveți o opțiune simplă de a vă putea retrage consimțământul în orice moment, prin dezabonare și puteți să ne semnalați opoziția la prelucrarea datelor Dvs. sau orice alte fel de întrebări, probleme la adresa de e-mail: info@runningfestival.ro .

Partajarea datelor cu caracter personal

Este posibil să dezvăluim informațiile obținute de la Dvs. cu următorii destinatari, în măsura în care este necesar:

 • persoana responsabilă de înscrieri
 • directorul competiției
 • persoanele responsabile de organizarea competiției

Persoane împuternicite de operator:

 • Skoda – Partener competiție www.skoda.ro/protectia datelor
 • serviciul de contabilitate

Serviciul noastre pot utiliza pluginuri („Pluginuri”).

Atunci când utilizaţi un Serviciu care conţine Pluginuri, informaţiile pot fi transferate direct de pe dispozitivul dvs. către operatorul reţelei de socializare. Noi nu avem nicio influenţă asupra datelor colectate de Plugin. Dacă sunteţi conectat la o reţea de socializare, modul în care utilizaţi Serviciul nostru poate apărea în contul dvs. din reţeaua de socializare. Dacă interacţionaţi cu Pluginurile, de exemplu, făcând clic pe „Îmi place”, „Urmăreşti” sau „Distribuie” ori dacă introduceţi un comentariu, aceste informaţii vor apărea automat în profilul dvs. de pe reţeaua de socializare.

Chiar dacă nu sunteţi conectat la un cont pe o reţea de socializare, este posibil ca Pluginul să transmită adresa dvs. IP către operatorii reţelei de socializare. Aveţi în vedere acest lucru atunci când utilizaţi Serviciile noastre.

Pentru mai multe informaţii despre operatorii reţelelor de socializare pentru Pluginurile utilizate în cadrul Serviciilor noastre consultaţi informaţiile de mai jos:

Operatorii Pluginurilor utilizate în cadrul Serviciului nostru

Dacă sunteţi membru al uneia sau mai multor reţele de socializare următoare şi nu doriţi ca Operatorul să conecteze datele privind utilizarea Serviciilor noastre de către Dvs. cu datele de membru stocate deja de operatorul de date, deconectaţi-vă de la reţeaua de socializare înainte de a utiliza Serviciile noastre.

FacebookOperator de date: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland („Facebook”). Pentru informaţii suplimentare, puteţi accesa site-ul web privind politica de confidenţialitate Facebook la adresa „https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram –  Operator de date: Instagram https://www.instagram.com/about/us/ Pentru informaţii suplimentare, puteţi accesa site-ul web privind politica de confidenţialitate https://help.instagram.com/

Asigurarea siguranței și a confidențialității informațiilor Dvs.

Operatoroul paginii de internet depune toate eforturile pentru a vă prelucra datele cu caracter personale respectând confidențialitatea acestora, și a prelucra toate datele cu caracter personal obținute de la Dvs. în condiții de siguranță. Astfel, operatorul paginii de internet a luat toate măsurile corespunzătoare, tehnice, fizice și organizatorice pentru a asigura stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal in condiții de siguranță, conformându-ne prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Totuși, trebuie să aveți în vedere, ca deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a vă proteja informațiile, nicio pagină de internet, nicio transmisiune pe internet, niciun computer și nicio conexiune wireless nu sunt niciodată complet sigure. Astfel, Dvs. accesați pagina noastră de internet, utilizați serviciile noastre și ne furnizați datele Dvs. cu caracter personal pe propria responsabilitate.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal nu vor  fi transferate în afara Zonei Economice Europene. Pagina noastră de internet utilizează și servicii ale căror furnizori funcționează în afara Zonei Economice Europene, de ex. SUA dar ne-am asigurat acești furnizori sunt certificați ”Privacy Shield”.

Drepturile Dvs. în legătură cu datele cu caracter personal

Dvs. beneficiați, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, de următoarele drepturi:

Dreptul de a vă retrage consimțământul: Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă puteți retrage consimțământul în orice moment. În cazul cookie-urilor, această retragere se poate face din browser.

Dreptul la acces: Puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect, și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

Dreptul la rectificare: Aveţi dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor personale care vă privesc. Aveţi posibilitatea să folosiţi funcţionalităţile contului în acest sens, şi în plus ne puteţi contacta la adresa de e-mail: info@runningfestival.ro

Dreptul la restricționare: Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care: contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,

prelucrarea este nelegală, dar vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor,

nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă,

sau vă opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra alor dumneavoastră.

Dreptul la portabilitate: Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații. Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat. Dreptul dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).

Dreptul la ștergere: Aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Conform prevederilor legale, pentru îndeplinirea acestei cereri condițiile sunt următoarele: prelucrăm datele dumneavoastră personale, si dacă datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu excepția cazului în care datele sunt necesare: pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem, în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la obiecție: Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa. Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul.

Dreptul de a se opune la profilări: aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată.

Pentru a beneficia de oricare dintre drepturile menționate mai sus, ne puteți trimite solicitarea la adresa de e-mail: info@runningfestival.ro .

În cazul în care aveți nelămuriri, întrebări în legătură cu exercitarea drepturilor Dvs. referitoare la prelucrarea datelor Dvs. personale, deasemenea puteți să ne contactați la adresa info@runningfestival.ro, unde noi vă întâmpinăm solicitările cu plăcere.

Dreptul de a depune o plângere

În cazul în care sunteți nemulțumit cu modul de prelucrare a datelor Dvs. cu caracter personal, sau dacă considerați că s-a încălcat prin vreun mod legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal puteți să ne adresați o plângere la sediul societății menționat în prezenta Notă de informare, sau puteți să depuneți plângerea la

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România număr telefon +40.318.059.211 +40.318.059.212, fax +40.318.059.602 e mail: anspdcp@dataprotection.ro

RomaniaHungary