Running Festival Csíkszereda

Regulamentul competiției sportive Running Festival Csíkszereda powered by Škoda

1. GENERALITĂȚI

1.1. Acest regulament se aplică participanţilor la evenimentul “Running Festival Csíkszereda powered by Škoda ”.

1.2. Organizatorul evenimentului este Primăria Municipiul Miercurea şi Asociatia Club Sportiv Siculus CyclingClub.

1.3. Probele din cadrul Running Festival Csíkszereda powered by Škoda sunt deschise tuturor sportivilor legitimați și nelegitimați, respectând condițiile impuse de organizator.

1.4. Data competiției este 15-16 septembrie 2023,

1.4.1. 15.09.2023 cu startul de la ora 20:00 – TRAIL RUN

1.4.2. 16.09.2023 cu startul de la ora 10:00 – MARATON; MARATON ȘTAFETĂ, SEMI-MARATON

1.4.3. 16.09.2023 cu startul de la ora 10:10 – Next Level 10 km

1.4.4. 16.09.2023 cu startul de la ora 10:20 – YOUcanDOIT 5 km

1.4.5. 16.09.2023 cu startul de la ora 16:00 – CURSA FAMILIEI

1.5. Traseul competiției va fi stabilit de către organizatori, și va fi pe străzile Municipiului Miercure Ciuc, Sat Păuleni și Delnița, respectiv pe străzile care conectează aceste localități.

1.6. Înscrierea participanților se face prin înregistrare online pe site-ul www.runningfestival.ro

1.7. Prin semnarea formularului de înscriere sau bifarea căsuței corespunzătoare în timpul înregistrării online fiecare participant:

1.7.1. declară că acceptă şi înțelege termenii şi condiţiile de participare la Running Festival Csíkszereda powered by Škoda, precum şi regulamentul competițional;

1.7.2. îşi dă acordul ca imaginea sa sau alte date publice precum rezultatele obţinute, clasamente, să fie folosite în materialele de promovare a evenimentului, sub forma de fotografii, afişe, filme, interviuri etc. in mod gratuit şi necenzurat.

1.7.3. declară pe propria răspundere ca datele completate sunt reale și că persoana este aptă fizic pentru a participa la concurs potrivit condițiilor din prezentul Regulament.

1.7.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până în prima zi a Evenimentului, cu condiția informării participanților pe site-ul Evenimentului.

1.7.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la cursă, din motive obiective, a unui participant.

1.7.6. Traseul competiției este descris în secțiunea dedicată de pe www.runningfestival.ro

 

2. DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE

2.1. Participarea la Running Festival Csíkszereda powered by Škoda se face pe proprie răspundere, în deplină cunoștință a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală.

2.2. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, persoana care completează formularul declară pe propria răspundere și își asumă faptul că datele completate sunt reale.

2.3. În cazul în care formularul de înscriere este completat de o altă persoană decât participantul la eveniment, persoana care completează și trimite formularul de înscriere își asumă responsabilitatea caracterul real al datelor completate și își asumă deplina responsabilitatea că are acordul participantului pentru înscrierea lui la eveniment.

2.4. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului de concurs, participantul își asumă pe propria răspundere că este clinic sănătos/sănătoasă și că nu suferă de nicio afecțiune care să îi interzică să participe la eveniment sau să îi pericliteze starea de sănătate în timpul desfășurării evenimentului și își asumă întreaga responsabilitate în ceea ce privește participarea la Running Festival Csíkszereda powered by Škoda.

2.5. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului persoana declară că a înțeles pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de competiție, al cărei traseu implică/ poate implica pe parcursul acestuia și trafic rutier.

2.6. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere că este într-o formă corespunzătoare pentru a participa la un concurs de anduranţă, cum este Running Festival Csíkszereda powered by Škoda, astfel încât organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) sunt exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenţiiale participanților și sau a succesorilor, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurării competiţiei.

2.7. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere, că în situaţia în care ar surveni pe parcursul competiţiei evenimente ca cele descrise mai înainte, va suporta toate cheltuielile ocazionate de transportul către o unitate medicală specializată şi declară că renunţă la orice pretenţie în legătură cu un astfel de transport şi/sau tratament de urgenţă, întârzieri ori deficienţe în legătură cu acesta.

2.8. Dacă formularul de înscriere este completat și transmis de o altă persoană decât participantul la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului se consideră că participantul la eveniment și-a dat acordul pentru înscriere și că a acceptat că îndeplinește toate condițiile de participare prevăzute în prezenta secțiune și prezentul Regulament.

2.9. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.

2.10. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă pentru competiții sportive.

2.11. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi ale personalului de concurs.

2.12. În ceea ce privește participarea copiilor minori la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului de înscriere părinții sau tutori legali ai copilului minor declară pe propria răspundere că sunt de acord cu participarea copilului minor la competiție.

2.13. Părinții sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiție declară pe propria răspundere că au fost informați cu privire la riscurile ce le implică participarea copilului minor la eveniment și că își asumă întreaga responsabilitate în cazul producerii unui accident survenit în timpul evenimentului. Organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) sunt exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenţiiale participanților, tutorilor legali ai acestora și/sau a succesorilor acestora, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurării competiţiei.

2.14. Părinții sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiție declară pe propria răspundere că datele completate în formularul de înscriere sunt reale, că minorul pe care îl reprezintă este apt din punct de vedere medical pentru a participa la proba la care a fost înscris, că minorul pe care îl reprezintă are pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare pentru a participa la proba la care a fost înscris; că a luat la cunoștință de implicaţiile juridice ale participării minorului pe care îl reprezintă la eveniment şi își asumă întreaga răspundere, în cazul în care copilul meu/minorul pe care îl reprezint este implicat într-un accident.

 

3. MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE SI PLATA TAXE

3.1. Taxa de participare se plăteşte online pe site-ul www.runningfestival.ro sau prin transfer bancar.

3.2. Înregistrările online se deschid la data şi ora prevăzută de organizator pe site-ul evenimentului.

3.3. Taxa de participare este:

– Maraton, Semi-maraton
apr. 3 – apr. 16 2023.: 50 RON
apr. 17 – iun. 18 2023.: 80 RON
iun. 19 – aug. 13 2023.: 100 RON
aug. 14 – aug. 27 2023.: 150 RON

– Maraton stafetă
apr. 3 – apr. 16 2023.: 100 RON
apr. 17 – iun. 18 2023.: 160 RON
iun. 19 – aug. 13 2023.: 200 RON
aug. 14 – aug. 27 2023.: 300 RON

– Trail run 7 km, Next Level 10 km, YOUcanDOIT 5km
apr. 3 – apr. 16 2023.: 35 RON
apr. 17 – iun. 18 2023.: 65 RON
iun. 19 – aug. 13 2023.: 85 RON
aug. 14 – aug. 27 2023.: 135 RON

– Family run
apr. 3 – aug. 27 2023.: 30 RON

Atenție! Neplata taxei în cinci zile lucrătoare de la efectuarea înscrierii duce la anularea înregistrării, cu posibilitatea unei înscrieri ulterioare.

3.4. În caz de neprezentare la start, abandon sau retragere din orice motiv, taxa de participare nu se returnează.

3.5. În cazul anulării competiţiei în situație de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizator, taxa de înscriere nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanţilor.

3.6. Taxele de înscriere NU sunt rambursabile, inclusiv pentru cei care s-au înscris si nu se prezintă la competiție.

3.7. Modificarea în lista participanților (transfer între probe) se poate realiza până cel mai târziu cu 48 de ore înaintea startului.

 

4. PACHETUL DE CONCURS

4.1. Kit-ul de concurs va cuprinde tricou sau căciulă de alergare, numărul concurs, chipul de cronometrare.

 

5. PROBE, CATEGORII ȘI CLASAMENT

5.1. Participanţii se pot înregistra la următoarele probe:

Denumire probăDistanțaData desfășurării
Trail7 km15.09.2023
Maraton42 km16.09.2023
Semi-maraton21 km16.09.2023
Maraton Ștafetă4 x 10,5 km16.09.2023
Next Level10 km16.09.2023
YOUcanDOIT5 km16.09.2023
Cursa familiei2,5 km16.09.2023

 

6. CATEGORIILE DE VÂRSTĂ

Categorii de vârstă Născuți în perioda

Categorii de vârstăNăscuți în perioda
14-1715.09.2009 – 16.09.2005
18-2915.09.2005 – 16.09.1993
30-3915.09.1993 – 16.09.1983
40-4915.09.1983 – 16.09.1973
50-5915.09.1973 – 16.09.1963
60+înainte de 17.09.1963

6.1. Se fac clasamente pentru probele de maraton (sportivi legitimați si nelegitimați), semi-maraton, maraton ștafetă, trail run, next level și de youcandoit run.

6.2. Se premiază primii 3 clasați la categoriile masculin și feminin de la probele maraton (sportivi legitimați si nelegitimați) și semi-maraton, maraton ștafetă (feminin, masculin, mixt).

6.3. Se premiază cu medalie 3 câștigători la categoriile open masculin și feminin de la trail run, next level și la youcandoit run.

6.4. Se premiază cu diplome la maraton, semi-maraton, trail run, next level si youcandoit run primii 3 la fiecare categorie de vârstă, masculin și feminin.

6.5. În stabilirea clasamentului la categoriile de vârstă se ține cont de data nașterii concurentului.

6.6. Participanții care sunt legitimați la Federația Română de Atletism, sunt obligați să se specifice acest lucru în cadrul înscrierii. Acești sportivi vor fi medaliați separat în cadrul probelor de maraton individual. În celelalte probe de concurs nu se va face diferențiere între sportivi legitimați/nelegitimați.

6.7. Timpul concurentului care primește un premiu se va baza pe timpul „Chip Time” al concurentului.

7. PREMIILE

7.1. Premiile Running Festival Csíkszereda powered by Škoda sunt:

Premii Maraton – Sportivi legitimați (masculin si feminin)
1. 2000 RON
2. 1500 RON
3. 1000 RON

Premii Maraton (masculin si feminin)
1. 1500 RON
2. 1000 RON
3. 750 RON

Premii Semi-maraton (masculin si feminin)
1. 1000 RON
2. 750 RON
3. 500 RON

Premii Ștafetă Maraton (masculin, feminin si mixt)
1. 1000 RON
2. 750 RON
3. 500 RON

7.2. Toti participanții care trec linia de sosire la probele maraton, semi-maraton, maraton ștafetă, trail run, next level, youcandoit run și cursa familiei vor fi premiați cu o medalie.

7.3. ATENTIE!

7.3.1. Validarea clasamentului se va face în 2 săptămâni de la terminarea evenimentului, după soluționarea contestațiilor și a cazurilor de forță majoră.

7.3.2. Premiile în bani se plătesc exclusiv prin transfer bancar în contul titularului până la data de 31 octombrie 2023 din contul clubului, timp în care vor fi soluționate eventualele contestații.

7.3.3. Premiile sunt brute și se rețin comisioanele aferente conform legislației în vigoare.

 

8. PROCEDURI DE CONCURS

8.1. Numărul de concurs

8.1.1. Numărul de concurs trebuie prins pe partea din față a tricoului şi trebuie să fie vizibil pe toată durata concursului.

8.1.2. În caz de abandon, numărul trebuie predat la punctul de control unde se anunţă retragerea din concurs.

8.2. Chipul de cronometrare

8.2.1. Vor fii două tipuri de chipuri.

8.2.2. Chipul pentru marathon, semi-maraton, trail run, next level și youcandoit run va fi fixat pe numărul de concurs (lipit pe spatele numărului) și se poartă prins cu ace de siguranță, împreună cu numărul de concurs, pe tricou, în față, preferabil în zona abdomenului, neacoperit de alte echipamente.

8.2.3. Chipul pentru ștafetă va fi pus pe glezna participanților. Fiecare ștafetă va primi un singur chip, membrii ștafetei vor preda chipul coechipierilor la fiecare schimb.

8.3. Startul

8.3.1. Startul se va da la data şi ora stabilite de organizator şi anunţate pe site-ul competiţiei. Locurile zonelor de start, a punctelor de schimb, respectiv de reîmprospătare vor fi publicate pe pagina oficială a evenimentului.

8.4. Retragerea din concurs/Abandonul

8.4.1. Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control de pe traseu sau în zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu mai doreşte să continue concursul are obligaţia de a se deplasa până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, unde va preda numărul de concurs şi va fi considerat retras.

8.4.2. Concurenţii care se deplasează mai încet au obligația de a fi atenţi pentru a le face loc celor care vin din spate, celor care doresc şi pot să îi depășească.

8.4.3. Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor halucinogene, dacă prezintă o stare de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.

8.5. Alcatuirea Echipei, Modificarea Echipei, Lipsa numarului de membrii ai echipei.

8.5.1. Echipa care participa la Stafeta trebuie sa fie alcătuită din patru membrii, fiecare dintre acestia alergând cate un singur schimb de ștafetă.

8.5.2. Participanții au posibiliatea de a participa simultan și la proba de maraton individual sau semi-maraton și la proba de ștafetă, numai în cazul în care vor alerga prima ștafetă din concurs. Pariciparea în ștafetele 2,3,4 sunt interzise participanților la proba individuală.

8.5.3. Numai echipa care va respecta aceaste reguli va avea rezultatul înregistrat în competiție şi va figura in clasamentul oficial.

8.6. SITUAȚII SPECIALE

8.6.1. În situația în care membrii unei echipe folosește în componența mai puțin de patru membrii şi/sau unul dintre membrii săi aleargă mai mult decât un singur schimb, rezultatele echipei respective vor fi considerate în afara competiției (hors concours). Este obligatorie anunțarea organizatorului şi indicarea persoanei/persoanelor înscrise care nu mai participă cel mai târziu la startul cursei.

8.6.2. În acest caz rezultatele obținute de această echipă vor fi afişate şi notate cu HC şi nu vor face parte din clasamentul oficial al competitiei.

8.6.3. In cazul in care unul dintre membrii echipei înscrise nu va putea participa din motive exceptionale prezentate organizatorului, aceasta va putea fi înlocuit până cel mai târziu cu 24 de ore înaintea startului.

8.6.4. Organizatorul poate la discreția sa, înainte sau în termen de 30 de zile de la închiderea cursei să analizeze motivele care au dus la înlocuirea membrilor echipei şi să le respingă ca nefiind motive exceptionale.

8.6.5. În acest caz rezultatele echipei respective vor fi considerate în afara competiției (hors concours), urmând ca rezultatele obținute de această echipă să fie afişate şi notate cu HC şi nu vor face parte din clasamentul oficial al competiției.

8.6.6. Este interzisă în afara modalitații prevazute mai sus participarea altor persoane decât cele înscrise în competiție. Organizatorul, are dreptul de a solicita în orice moment identificarea persoanelor care participă sau au participat la cursă. Refuzul oferirii elementelor de indentificare din partea participanților duce la descalificarea automată a acestora şi la posibilitatea organizatorului de a refuza înscrierea şi participarea acestora la oricare dintre competițiile sale viitoare. În cazul în care Organizatorul identifică faptul că persoana care participă la cursă nu este persoana înscrisă poate la discreția să oprească respectiva persoană să participe la cursă şi/sau să o descalifice şi/sau să refuze înscrierea şi participarea acesteia la oricare dintre competițiile sale viitoare. Echipa care a înlocuit unul sau mai multi membrii, fără a respecta prevederile mentionate la acest capitol, va fi descalificata, iar membriilor acesteia li se va putea refuza înscrierea şi participarea la oricare dintre competitiile viitoare ale organizatorului.

8.7. Clasamentul final la stafeta va fi anuntat in 30 de zile de la finalul cursei.

8.8. La această cursă se pot înscrie şi minori care sunt născuți începând cu data de 2005.09.16 legitimați în cadrul unui club afiliat Federației Române de Atletism sau altei Federații afiliate IAAF, în urmatoarele condiții:

8.9. să prezinte adeverința/legitimația valabilă care să demonstreze apartenența la un club afiliat Federației Române de Atletism său altei Federații afiliate IAAF şi dreptul de a participa la competiții;

8.10. adeverința/legitimația va trebui să fie prezentată in momentul ridicării kit-urilor de concurs;

8.11. neprezentarea acestei adeverințe/legitimații sau neconformitatea acesteia duce la pierderea dreptului de a mai participa la aceasta cursă şi/sau la descalificarea din cursă.

8.12. Timpul minim de parcurgere a probei de maraton(42 km) va fi de 5 ore si 30 de minute, depășirea acestuia, duce automat la descalificarea participantului. Participanți descalificați vor fi transportați la zona Start/Sosire cu autoturismul comisiei de organizare(C.O.) sau cu alte mașini specificate de C.O.

8.13. Totodată participanții la maraton (42km), pot fi descalificați și în cazul în care timpul intermediar la mijlocul concursului depășește 2 ore și 45 de minute. În acest caz participanții descalificați vor fi scoși din competiție.

8.14. Participanții care manifestă o atitudine agresivă vizavi de organizatori si/sau vizavi de ceilalți participanți, pot fi descalificați îndată de Directorul de Concurs.

8.15. Spectatorii și/sau participații descalificați pentru abateri disciplinare, care manifestă o atitudine agresivă vizavi de organizatori și/sau vizavi de participanți, vor fi tratați conform Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenței cu ocazia competițiilor şi a jocurilor sportive.

 

9. PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

9.1. Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel, în orice loc de pe traseu, în afara celor amenajate sau la punctele de control.

9.2. Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificaţi.

 

10. ECHIPAMENT OBLIGATORIU

10.1. Următorul echipament este obligatoriu pentru fiecare participant care va fi prezent la start: pantofi de alergare, ținută sportivă (pantaloni/fustă/colanți, tricou/maieu de alergare), număr de concurs (pus la dispoziţie de către organizator).

 

11. RECLAMAȚII / CONTESTAȚII

11.1. Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 1 ora de la închiderea oficială a cursei.

 

12. COMITETUL DE ORGANIZARE

12.1. Ábrahám Előd – directorul competiției, tel: 0742046677

12.2. Papp Robert Flórián – director adjunct al competiției, tel: 0742901811

12.3. Miklós Edit – responsabil cu organizarea, tel: 0745376428

12.4. Koncz István – responsabil cu înscrierile, tel: 0741520895, info@runningfestival.ro

 

13. MODIFICAREA TRASEULUI. ALTE DECIZII PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

13.1. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.

13.2. Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.

13.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cu minim 7 zile înaintea concursului, în cazul informaţiilor afișate pe site-ul competiție, sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs pentru informaţii privind programul cursei.

RomaniaHungary