Running Festival Csíkszereda

Termeni și condiții de utilizare ale paginii de internet www.runningfestival.ro

Acest document stabilește termenii şi condiţiile de utilizare a paginii de internet www.runningfestival.ro și condițiile beneficirerii de serviciile oferite prin intermediul acestei pagini de internet (denumit în continuare „Termenii și Condițiile”).

Orice alte documente și/sau anexe la care se face referire în cuprinsul acestui document, și / sau care sunt în legătură cu utilizarea paginii de internet www.runningfestival.ro fac parte din Termeni și Condiții. Prin acceptarea Termenilor și a Condiţiilor, vă exprimați acordul și acceptați termenii și condițiile contractuale de utilizare a paginii de internet, precum și toate celelalte documente menționate în cuprinsul prezentului document, inclusiv Regulamentul competiției sportive Running festival Csíkszereda powered by Skoda.

Pagina de internet www.runningfestival.ro vine în sprijinul Dvs. în cazul în care doriți să participați la Competiția sportivă Running festival Csíkszereda powered by Skoda.

Titularul paginii de internet www.runningfestival.ro este: Asociația Club Sportiv Siculus Cycling Club

Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, sunteți obligat să părăsiți imediat pagina de internet www.runningfestival.ro și să nu utilizați niciuna din serviciile oferite prin intermediul acestei pagini de internet.

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest site web și de a efectua orice activități prin intermediul acestuia, inclusiv înscrierea la Competiția sportivă Running festival Csíkszereda powered by Skoda.

Titularul paginii de internet www.runningfestival.ro își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Condiţiile. Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă Termenilor si Condiţiilor, înainte de fiecare utilizare a serviciilor oferite prin intermediul paginii de internet, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

1. Date despre titularul și administratorul paginii de internet www.runningfestival.ro

Deținătorul și administratorul paginii de internet www.runningfestival.ro este Asociația Club Sportiv Siculus Cycling Club, cu sediul social în Aleea Ciocirliei, Nr. 6, Sc. B, Ap. 15, Loc. Miercurea Ciuc, Jud. Harghita, înregistrată la  inregistrata la Registrul Comertului 2355^20.12.2018, CIF  41101657

Orice întrebare sau sugestie referitoare la prezentele termeni și condiții, sau în privința site-ului nostru le puteți comunica pe adresa de email info@runningfestival.ro

Accesarea și utilizarea paginii de internet www.runningfestival.ro, prin înscrierea la Competiția sportivă Running festival Csíkszereda powered by Skoda, înseamnă acceptarea Termeniilor și Condițiilor de utilizare ale paginii noastre de internet, precum și a Regulamentului competiției, și a oricăror alte documente, regulamente, notificări publicate pe pagina de internet www.runningfestival.ro.

2. Definiţii ale unor termeni

Utilizator: orice persoană fizică, care a îndeplinit vârsta de 18 ani, care se înscrie / cumpără drept de participare, prin acceptarea expres exprimată al Regulamentului Competiției sportive Running festival Csíkszereda powered by Skoda, și achitarea prețului de înscriere prin intermediul paginii de internet www.runningfestival.ro cu scopul declarat de a utiliza serviciile puse la dispoziție de Operatorul paginii de internet, în numele propriu și / sau ca reprezentant al unei persoane fizice

Vizitator: orice persoană fizică care accesează platforma www.runningfestival.ro

Serviciu: orice serviciu oferit de către Operatorul paginii de internet, prin intermediul paginii de internet www.runningfestival.ro

Contract – contractul încheiat de către Utilizator, în conformitate cu Termenii și Condițiile expres acceptate de acesta, și Operatorul paginii de internet

Participant la competiție – orice persoană fizică care a luat la cunoștință și a acceptat Regulamentul Competiției sportive Running festival Csíkszereda powered by Skoda, precum și Termenii și condițiile de utilizare, și Politica de confidențialitate ale paginii de internet www.runningfestival.ro, înscrisă în mod valabil la competiție

Participant minor la competiție – orice persoană fizică sub 18 ani, care a luat la cunoștință și a acceptat Regulamentul Competiției sportive Running festival Csíkszereda powered by Skoda, înscrisă în mod valabil la competiție de către un părinte / reprezentant legal și pentru activitatea căreia în cadrul competiției părintele / reprezentantul legal suportă toată responsabilitatea conform Termenii și condițiile de utilizare, și Politica de confidențialitate ale paginii de internet www.runningfestival.ro, Regulamentul competiției și a prevederilor legale în vigoare

3. Drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul și elementele grafice ale paginii de internet, inclusiv dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, imaginile,elementele audio-vizuale, materiale audio-video,publicații electronice de orice fel, programe software, elemente design, grafică, soluţii tehnice, baze de date, software precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori și Vizitatori (prin vizualizare directă pe pagina de internet, prin newslettere , publicații social media etc,) aparțin titularului paginii de internet și www.runningfestival.ro reprezintă conținutul paginii de internet.

Orice utilizare de conținut a paginii de internet, precum a oricărui material, conținut audio-video, imagine publicat în rețea socială (social media, Facebook, Instagram), prin intermediul paginii de internet www.runningfestival.ro, de către orice persoane, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al titularului paginii de internet. Astfel este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuţia parțială, integrală sau modificată a conținutului acestei pagini de internet sau a oricărei părți a acestuia , precum a oricărui material, conținut audio-video, imagine publicată prin intermediul paginii de internet www.runningfestival.ro, fără consimțământul dat în scris de către titularul www.runningfestival.ro

În cazul în care doriți să obțineți consimțământul nostru pentru utilizarea oricărui material, text etc. din conținutul paginii de internet, precum a oricărui material, conținut audio-video, imagine publicat în rețea socială (social media, Facebook, Instagram), prin intermediul paginii de internet www.runningfestival.ro, sau în cazul în care doriți să ne sesizați în legătură cu orice fel de utilizare neautorizată al oricărei imagini, text, material, conținut, material audio-video pe pagina de internet și orice fel de încălcare ale drepturilor de autor puteți să scrieți e-mail la adresa: info@runningfestival.ro

Utilizatorii care expediază în orice mod informații ori materiale către pagina de internet www.runningfestival.ro sunt de acord să cedeze cu titlu exclusiv, pe termen nelimitat si pe toate teritoriile, în momentul publicării / trimiterii acestora către Operatorul paginii de internet, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și/sau retransmitere ale conținutului cu care contribuie sau postează pe site. Operatorul paginii de internet nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de conținutul postat pe site de către orice persoană, indiferent din ce secțiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul conținut.

Este strict interzisă postarea pe pagina de internet www.runningfestival.ro a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvente video, conținut audio-video, conținut audio, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, sunt ilegale, defăimătoare, amenințătoare, abuzive, indecente, conțin mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane in orice mod sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare.

Utilizatorii înțeleg și acceptă ca în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricărora din prevederile Termenilor și Conditiilor, Operatorul paginii de internet va putea opta in mod discreționar pentru suspendarea totală a accesului Utilizatorului utilizarea serviciilor oferite de către pagina de internet, precum și interzicerea participării persoanei la competiție.

4. Termenul contractual

Raportul juridic între Dvs. și Operatorul paginii de internet începe la prima utilizare a paginii de internet și continuă atât timp cât utilizați aceasta sau până la finalizarea competiției, oricare dintre acestea este mai lung, cu excepția cazului, când Operatorul paginii de internet va șterge  înscrierea Dvs. pentru nerespectarea Regulamentului competiției, și / sau a Termenii și condițiilor paginii de internet.

În cazul încălcării prezentelor Termeni și condiții, Operatorul poate, la alegerea sa: să rezilieze imediat acest raport juridic, cu sau fără notificare scrisă în avans, ștergând de îndată înscrierea Dvs.

5. Accesul și funcționarea paginii de internet și serviciile oferite

Operatorul paginii de internet ia toate măsurile și depune toate eforturile posibile pentru ca informațiile publicate pe pagina de internet, inclusiv descrierea  serviciilor, precum și prețurile listate, să fie, în orice moment, corecte şi complete. Cu toate acestea, erorile nu pot fi excluse în totalitate. În asemenea situații, Operatorul paginii de internet va încerca să înlăture toate erorile survenite în cel mai scurt timp posibil.

Nu este permisă utilizarea acestei pagini de internet în scopul introducerii în mod deliberat de viruşi sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la pagina de internet, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau bază de date în legatură cu acest site web. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor vă angajați să nu atacați acest site web prin intermediul unui atac de blocare a serviciului sau de blocare distribuită a serviciului. Este interzis orice acces neautorizat prin orice metodă, indisponibilizarea sistemului prin orice metodă, malware, ransomeware, bruteforce, phishing, atac botnet, atac DOS/DDOS, MITM, etc. Nerespectarea dispozițiilor din prezenta clauză va fi raportată autorităților competente în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza platforma.

Operatorul paginii de internet nu poate garanta că platforma, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conțin erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Vă rugăm să aveți în vedere că folosiți  pagina de internet pe riscul propriu, Operatorul paginii de internet nefiind în niciun fel responsabil pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea acestuia sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. Vă solicităm să vă asigurați că aveți instalate sisteme adecvate de apărare, menite să vă protejeze calculatorul de viruși şi/sau orice alt conținut dăunător.

Operatorul paginii de internet va asigura confidențialitatea datelor dumneavoastră, în conformitate cu Politica de confidențialitate. Cu toate acestea, este și responsabilitatea Dumneavoastră să vă asigurați că informațiile privind înscrierea rămân confidențiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terți de către Dvs..

6. Înscrierea la Competiția Runningfestival Csíkszereda powered by Skoda

Pentru a putea participa la Competiția Runningfestival Csíkszereda powered by Skoda, este nevoie de înscrierea persoanei participante prin intermediul paginii de internet www.runningfestival.ro.

Pentru a putea realiza înscrierea la competiție prin intermediul paginii de internet www.runningfestival.ro trebuie să aveți 18 ani împliniți.

În cazul alegerii opțiunii de înscriere Alergare în ștafetă de 4 persoane, sau Alergare în familie, persoanele fizice, membri ștafetei, și / sau persoanele fizice minore, membri ale unei familii vor putea fi înscrise de către o persoană participantă la competiție care le va reprezenta,(în cazul persoanelor fizice minore, reprezentantul legal) și va putea să le introducă în mod opțional numele la Numele membrilor echipei și a membrilot ștafetei.

Persoana participantă sau reprezentantul legal al acesteia, la înscrierea va trebui să aleagă dintre opțiunile tipurilor de alergare afișate pe pagina de internet sub punctul de meniu Înscriere.

Înscrierea la competiție va putea fi valabilă după parcurgerea următorilor pași: completarea formularului de înscriere pa pagina de internet www.runningfestival.ro, luarea la cunoștință și acceptarea în mod expres al Regulamentului Competiției Runningfestival Csíkszereda powered by Skoda, al Termenilor și Condițiilor de utilizare a paginii de internet www.runningfestival.ro, și al Politicii de confidențialitate a paginii de internet www.runningfestival.ro, achitarea prețului înscrierii la competiție conform opțiunii alese, prin transfer bancar sau prin intermediul paginii de internet www.runningfestival.ro care utilizează serviciul de plăți online oferit de către procesatorul de plăți on-line www.euplatesc.ro

Completarea formularului on-line pentru înscriere este responsabilitatea persoanei participante și orice fel de date, declarații, informații vor fi comunicate prin formularul de înscriere către Operatorul paginii de internet pe propria răspundere al persoanei participante care efectuază înscrierea.

În cazul în care Dumneavoastră alegeți modalitatea de plată prin procesatorul de plăți on-line, veți fi ghidat direct către procesatorul de plăți on-line www.euplatesc.ro. În urma achitării prețului înscrierii, persoana participantă va primi un e-mail de confirmare.

Înscrierea la Competiția Runningfestival Csíkszereda powered by Skoda va fi valabilă din momentul primirii e-mailului de confirmare, iar persoanele participante vor putea prelua numerele de concurs corespunzătoare potrivit prevederilor Regulamentului competiției.

Orice eroarea, defecțiune tehnică intervenită în procesul înscrierii va putea fi semnalată către Operatorul paginii de internet la adresa de e-mail: info@runningfestival.ro

7. Limitarea responsabilității

Utilizatorii sunt obligați să utilizeze prezenta pagină de internet în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și pe propria lor responsabilitate.

Nu este permisă utilizarea acestei pagini de internet în scopul introducerii în mod deliberat de viruşi sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la acest site web, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau bază de date în legătură cu această pagină de internet.

Utilizatorii utilizează pagina de internet și Serviciile oferite prin intermediul acesteia pe riscul propriu, Operatorul paginii de internet nefiind în niciun fel responsabil pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea paginii de internet.

Astfel, vă recomandăm să vă asigurați că aveți instalate sisteme adecvate de apărare, menite să vă protejeze calculatorul de viruși şi/sau orice alt conținut dăunător.

Operatorul paginii de internet nu răspunde de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site, fără ca prin această prevedere să fie afectate drepturile consumatorilor, potrivit legii.

Utilizatorii și / sau Vizitatorii paginii de internet înțeleg și sunt de acord ca potrivit Termenilor și Condițiilor este strict interzisă atacarea acestei pagini de internet prin intermediul unui atac de blocare a serviciului sau de blocare distribuită a serviciului. Nerespectarea dispozițiilor din prezenta clauză va fi raportată autorităților competente în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza pagina noastră de internet.

Operatorul paginii de internet depune toate eforturile și ia toate măsurile necesare pentru a asigura o navigare sigură pe pagina această de internet, însă nu poate garanta ca pagina de internet, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari.

Operatorul paginii de internet nu poate fi tras la răspundere în niciun mod și în nicio măsură pentru conținutul, inclusiv dar fără a se limita la materialele, produsele și serviciile oferite, activitatea de promovare, publicitate și reclamă plasat de către persoane terțe pe platformă sau prin intermediul paginilor de internet ale terțelor părți la care trimit/ pot trimite orice link-uri plasate pe pagina de internet www.runningfestival.ro

Operatorul paginii de internet face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea informațiilor și a imaginilor, materialelor publicate pe pagina sa de internet și de a păstra încrederea în pagina de internet, va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil, dar nu își asumă răspunderea și nu garantează implicit și expres pentru conținutul și informațiile de pe pagina de internet în măsura în care acestea au fost puse la dispoziția www.runningfestival.ro de către utilizatorii paginii de internet, în mod direct sau indirect.

Operatorul paginii de internet nu este responsabil pentru inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor obținute de la utilizatori. În mod expres, Utilizatorul paginii de internet este de acord să exonereze de răspundere pe Operatorul paginii de internet, precum și pe angajații, organele sale de conducere, directorii, administratorii, reprezentanții săi pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase al paginii de internet.

Pentru caz de forță majoră Operatorul paginii de internet și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții, partenerii săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al paginii de internet, întreruperea și / sau defecțiunea furnizării curentului electric, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele paginii de internet, orice erori, disfuncționalități ale serverelor, erorile de operare, disfuncționalități ale programului software, erori software, greva, etc.

Legea aplicabilă și litigii

Utilizarea paginii de internet www.runningfestival.ro, acceptarea termenilor și condițiilor, precum și a politicii de confidențialitate și a politicii cookies, contractul încheiat cu www.runningfestival.ro prin acceptarea termenilor și condițiilor, sunt guvernate de legislația română.

Orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu folosirea paginii de internet sau în legătură cu va fi supusă instanțelor competente din România de la sediul consumatorului / persoanei vizate.

Consumatorii, persoane fizice, conform prevederilor legale în vigoare nu pot renunța la drepturile care le sunt garantate de lege. Orice clauză contractuală prin care se renunță sau se restrâng în mod direct sau indirect drepturile prevăzute de lege în favoarea consumatorilor nu este obligatorie pentru aceștia.

Modificarea Termenii și Condițiilor

www.runningfestival.ro are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile Termenilor și Condițiilor, Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă. Termenii și condițiile de utilizare, precum și politica de confidențialitate și politica cookies care constituie parte integrantă ale acestuia pot fi regăsite întotdeuna în forma actualizată pe pagina de internet în secțiunile dedicate acestora, și pot fi accesate oricând. Vă atragem atenția, ca întotdeauna înainte de a începe navigarea pe platformă, să verificați și să acceptați Termenii și condițiile de utilizare, Politica de confidențialitate, neacceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare și / sau a Politicii de confidențialitate și a Politicii cookies atrage după sine obligația oricărui Vizitator și / sau Utilizator de a părăsi imediat platforma și de a sista imediat orice activitate desfășurată pe și / sau în legătură și / sau prin intermediul paginii de internet www.runningfestival.ro.

Utilizatorul prin continuarea utilizării paginii de internet își exprimă acordul cu modificările introduse.

RomaniaHungary